Thứ bảy 24/02/2024
  • Giáo dục
Thứ năm, 04/08/2022 - 03:34:07

5 trường đại học sau khi tự chủ có doanh thủ trên 1.000 tỉ đồng/năm

Theo báo cáo tại Hội nghị tự chủ giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức sáng 4/8 tại Hà Nội, hiện cả nước có 5 trường đại học có doanh thu cao nhất trên 1.000 tỉ đồng/năm.

Cụ thể, có 2 đơn vị là trường công lập tự chủ có doanh thu cao nhất (trên 1.000 tỉ đồng/năm) gồm: Trường Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; 3 trường còn lại đều là trường tư, gồm Trường ĐH FPT, Trường ĐH Văn Lang và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Đáng chú ý, 2 trường công kể trên đều tự chủ theo Nghị quyết số 77 (nghĩa là tự chủ sớm).

Nếu tính tốp 10 trường có tổng thu cao nhất (trong số những trường được khảo sát) thì có 5 trường ĐH tự chủ từ sớm (theo Nghị quyết số 77), 1 trường ĐH tự chủ.

Ngoài 2 trường công vừa kể trên, 4 trường còn lại có: Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM.

4 trường còn lại là ĐH tư thục: Trường ĐH FPT, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Nếu tính danh sách 30 trường có tổng thu cao nhất năm 2021 thì có 14 trường trong danh sách các trường thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, cơ chế thí điểm tự chủ đã tạo điều kiện cho các trường chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Các trường chủ động trong quản lý, sử dụng các nguồn tài chính để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của trường, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn kinh phí.

Các trường được thu học phí và các khoản thu khác theo mức thu mô tả trong đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, công khai lộ trình trình tăng học phí, học phí của cả khóa học, từng năm học đối với người học kèm theo các điều kiện bảo đảm chất lượng và cam kết chuẩn đầu ra trước khi thông báo tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường.

Nhờ đó mà nhìn chung các trường đảm bảo được toàn bộ chi hoạt động thường xuyên, và đều có chênh lệch thu lớn hơn chi. Thu nhập của giảng viên, người lao động đã tăng lên rõ rệt so với thu nhập bình quân giai đoạn trước (lương, thu nhập tăng thêm và phúc lợi trung bình tăng 20,33% so với trước tự chủ; một số trường thu nhập tăng thêm đáng kể so với lương cơ bản).

Mộc Miên