Thứ bảy 24/02/2024
  • Giáo dục
Thứ ba, 09/08/2022 - 03:52:30

Đại học Quốc gia Hà Nội trong tốp 800 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất

Trong kỳ xếp hạng tháng 8/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tăng 186 bậc so với lần xếp hạng tháng 01/2022, vị trí 183 châu Á và vị trí 14 Đông Nam Á...

Ngày 7/8/2022, Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha đã công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2022. Trong các kỳ xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội ở trong tốp 800 cơ sở giáo dục đại học xuất sắc nhất với vị trí 758.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng Webometrics tháng 8/2022. 

Trong kỳ xếp hạng tháng 8/2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tăng 186 bậc so với lần xếp hạng tháng 1/2022, vị trí 183 châu Á và vị trí 14 Đông Nam Á.

Webometrics là Bảng xếp hạng tự động, đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên các chỉ số về mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact), độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar, và chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học.

Kỳ này, Webometrics duy trì phương pháp xếp hạng như kỳ tháng 01/2021. Cụ thể, tiêu chí “Presence” (Lượng tài nguyên số hóa) được loại bỏ trong phương pháp xếp hạng, tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) có trọng số cao nhất (50%), tiếp theo là tiêu chí Excellence (Sự xuất sắc) có trọng số 40% và tiêu chí Transperency (Độ mở học thuật) có trọng số 10%.

Vị trí xếp hàng của Đại học Quốc gia Hà Nội trên bảng xếp hạng Webometrics tháng 8/2022.

Cũng trong kỳ xếp hạng vừa công bố, sự gia tăng vượt bậc của tiêu chí Visibility (Mức độ ảnh hưởng) từ vị trí xếp hạng 1316 vào tháng 01/2022 lên hạng 656 ở tháng 8/2022 cho thấy sự gia tăng trong phạm vi ảnh hưởng của hệ thống tài nguyên số trực tuyến và website Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ đối với cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế mà còn đang tác động mạnh tới toàn xã hội. 

Năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiếp tục gia tăng vị trí xếp hạng như: Ngày 09/6/2022, Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds) công kết quả của Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2023 – QS WUR 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội có năm thứ 5 liên tiếp được xếp hạng top 1000 các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới theo tiêu chí của QS WUR. 

Hồi tháng 6/2022, Tạp chí Times Higher Education công bố kết quả xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học châu Á năm 2022 (THE Châu Á). Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có vị trí thuộc nhóm 301-350 châu Á trong tổng số 616 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng.

Được biết hồi tháng 4/2022, Tạp chí Times Higher Education (THE) cũng công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Đây là bảng xếp hạng lấy việc tiên phong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc làm tiêu chí để xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học trên toàn cầu. Ở lần xếp hạng này, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hạng 601-800 thế giới.

Đ.Hòa