Đại học

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng dự kiến giảm nhẹ

2018-08-24 - 6

PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo (PGĐ Học viện Ngân hàng) cho biết, dựa vào phổ điểm chung năm nay, điểm chuẩn vào trường dự kiến sẽ giảm nhẹ so với năm trước, tùy thuộc vào từng ngành học.