Học bổng du học

Singapore - Nền giáo dục biệt đãi nhân tài

2018-08-24 - 2

Đúng như câu nói của nhà lãnh đạo kiệt xuất Lý Quang Diệu, mục tiêu tối thượng của nền giáo dục Singapore không gì khác ngoài “xây dựng nguồn tài nguyên thiên nhiên duy nhất của Singapore - con người”...

sdfdsf

2019-04-10 - 6

dsfd