• Chủ Nhật, 05/04/2020, 17:33
  • 1900 272786
  • lienhe@bts.edu.vn
×
Những tiêu chí cần đáp ứng nếu muốn theo học ngành thương mại điện tử

Những tiêu chí cần đáp ứng nếu muốn theo học ngành thương mại điện tử

Kỹ Năng Ngành Nghề | 3 tuần trước | Web tuyển sinh

Web tuyển sinh
Sổ ghi chép của thủ khoa Đại học khiến người ta hiểu ra: Khác biệt đời người không chỉ nằm ở IQ, mà còn là nỗ lực và sự trả giá

Kỹ Năng Ngành Nghề 1 tháng trước Web tuyển sinh

Có thể biến trí thông minh trở thành lợi thế thành công hay không còn tùy thuộc rất nhiều ở thái độ cũng như nỗ lực mỗi người sẵn sàng bỏ ra...

Web tuyển sinh
Những tố chất cần có của một Marketer

Kỹ Năng Ngành Nghề 1 tháng trước Web tuyển sinh

Một Marketer giỏi cần những tố chất gì? Nếu bạn đam mê và muốn theo đuổi ngành nghề này, hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé.