Thứ bảy 24/02/2024

Quy Định Liên Thông Đại Học Mới Nhất

Quy định liên thông Đại học là những quy định do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo căn cứ vào tình hình thực tế và những nhu cầu về giáo dục...

Liên Thông Học Viện Tài Chính Hệ Chính Quy 2021 Chính Thức

Liên thông học viện tài chính hệ chính quy thông báo tuyển sinh liên thông các ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng đăng...

19 Trường Liên Thông Cao Đẳng Nghề Lên Đại Học

Có rất nhiều bạn trước đây học cao đẳng nghề và đang có nhu cầu muốn học liên thông đại học để nâng cao chất lượng bằng cấp. Nhằm giúp các b...

Học Liên Thông Có Được Hưởng Các Chế Độ Chính Sách Ưu Tiên

Có nhiều bạn chuẩn bị học liên thông đang thắc mắc là học chương trình này có được hưởng các chế độ chính sách ưu tiên như học chính quy hay...

Quy Định Liên Thông Đại Học Mới Nhất

Quy định liên thông Đại học là những quy định do Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo căn cứ vào tình hình thực tế và những nhu cầu về giáo dục đào tạo để...