Nhịp sôngs

Chàng trai du học sinh hai lần từ chối Google

2018-08-24 - 7

Suy ngẫm về quãng thời gian du học xứ người, Hiếu nói, khi tìm thấy đam mê là lúc đã có được 50% thành công, 49% còn lại nằm ở sự chăm chỉ và 1% nằm ở may mắn.