Thứ bảy 21/05/2022

Trường nghề báo động đỏ vì COVID-19

Nhiều trường trung cấp, cao đẳng vốn đã phải gồng mình tồn tại vì việc tuyển sinh khó khăn, nay dịch COVID-19 lại giáng thêm cho h...

Tăng quy mô tuyển sinh học nghề, triển khai 4 chính sách giáo dục

Năm 2021 có nhiều thay đổi lớn trong giáo dục và giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, với giáo dục có 4 chính sách mới có hiệu lực; sẽ tăng quy mô...

Trường nghề báo động đỏ vì COVID-19

Nhiều trường trung cấp, cao đẳng vốn đã phải gồng mình tồn tại vì việc tuyển sinh khó khăn, nay dịch COVID-19 lại giáng thêm cho họ một đòn...