• Thứ Ba, 04/08/2020, 07:35
  • 1900 272786
  • lienhe@bts.edu.vn
×
Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020: Bám sát kiến thức cơ bản

Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020: Bám sát kiến thức cơ bản

Tuyển sinh 2019 | 3 tháng trước | Tuổi trẻ

Vnexpress
Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh

Tuyển sinh 2019 8 tháng trước Vnexpress

Để diễn tả sự bình tĩnh, vững vàng, bạn dùng thành ngữ "As cool as a cucumber" hay "As cool as a raindrop"?