Thứ năm 11/08/2022
  • Giáo dục
Thứ hai, 04/07/2022 - 03:41:29

Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS cả nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc từ năm học 2022-2023.

Ảnh minh họa

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 7/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022-2023.

Liên quan đến đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022-2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các cơ quan phối hợp, nghiên cứu đánh giá kỹ tác động.

Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan tới ngân sách, theo tinh thần chung đã được Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo là cần rà soát, có lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp, không gây khó khăn hơn cho người dân và học sinh.

Miễn học phí cấp THCS không phải đề xuất mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2016, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo về việc miễn học phí cho học sinh THCS theo lộ trình. Trong đó, nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục: chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo dục tiểu học là bắt buộc, nhà nước không thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học.

Trước đó, trong năm học 2020-2021, học sinh THCS ở Hải Phòng chính thức được miễn hoàn toàn học phí theo nghị quyết được thành phố thông qua cuối năm 2019. Năm học 2021-2022, Hải Phòng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước miễn học phí cho học sinh cấp THPT.

Đ. Hòa