Thứ bảy 24/02/2024
Thứ hai, 09/08/2021 - 11:39:36

Điểm sàn Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thông bảo việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 như sau:

Ghi chú: Ngưỡng đảm bảo chất lượng ở trên là tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 3 môn thể trong tổ hợp xét tuyển theo ngành đăng ký không nhận hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực, trong đó không có môn thi bị điểm liệt.