Thứ bảy 24/02/2024
Thứ hai, 09/08/2021 - 11:42:17

Điểm sàn xét tuyển Đại học Khánh Hòa năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khánh Hòa thông báo đến các thí sinh điểm sàn xét tuyển Đại học đợt 1 năm 2021 như sau:

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thông báo về mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển đại học đợt 1 năm 2021 như sau:

Ghi chú: Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức Học bạ đã công bố trong Thông báo số 05/TB-HĐTS ngày 18 tháng 05 năm 2021.