Khoa Chăm sóc thẩm mỹ tuyển sinh Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 2014

2018-08-24 09:31:44 6

Chương Trình Ưu Đãi Hấp Dẫn

 

Chi tiết: Các bạn học viên khi đăng ký Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm của Khoa Chăm sóc thẩm mỹ theo cặp 2 người thì sẽ được giảm giá 10% cho cả 2 người.

Chương trình mở rộng: Nếu chỉ có 1 người học viên đến đăng ký Khóa Trung cấp chuyên nghiệp thì học viên đó sẽ được cung cấp thêm 1 Đơn xin nhập học nữa (so với đơn xin nhập học của chính người đó). Trên đơn xin nhập học sẽ ghi rõ chương trình giảm giá “Đôi bạn cùng tiến” của Khoa. Khi người học viên đó giới thiệu được bất kỳ người nào (phải mang theo Đơn xin nhập học ở trên) thì cả người học viên và người được giới thiệu sẽ được giảm giá học phí 10%.

Thời Gian: Bắt đầu kể từ ngày 01/08/2014 đến 30/09/2014

Đối Tượng: Chỉ áp dụng cho học viên đăng ký Hệ Trung cấp chuyên nghiệp 2 năm