Thứ năm 09/12/2021
  • Tuyển sinh
Thứ tư, 10/11/2021 - 06:19:56

Kỳ thi tốt nghiệp THPT giữ ổn định, tăng tự chủ trong tuyển sinh đại học cao đẳng

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Với công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, tinh thần là các trường tự chủ và chịu trách nhiệm theo quy định của Luật Giáo dục đại học
Ảnh minh họa

Về Kỳ thi THPT quốc gia (nay là Kỳ thi tốt nghiệp THPT), Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên cơ sở đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với giáo dục và đào tạo, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo hai đợt.

Kỳ thi đã nhận được sự đồng thuận, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và đã được tổ chức thành công, bảo đảm khách quan, nghiêm túc, công bằng và an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường.

Hiện, Bộ đã công bố phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 theo hướng giữ ổn định phương thức tổ chức thi/tuyển sinh như các năm 2020, 2021; đồng thời tăng cường phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước và trách nhiệm triển khai của Bộ GD&ĐT, cũng như của các địa phương, cơ sở giáo dục trong chỉ đạo, tổ chức thi/tuyển sinh.

Đối với công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, Bộ GD&ĐT khẳng định, tinh thần là cơ sở giáo dục đại học tự chủ và chịu trách nhiệm về tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học, bảo đảm sự công bằng giữa các thí sinh, có sự giám sát mạnh mẽ của xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu; từng bước tiếp cận xu hướng tuyển sinh của các nước có nền giáo dục tiên tiến; bảo đảm tính ổn định của lộ trình đổi mới tuyển sinh.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục thực hiện truyền thông sâu rộng và xúc tiến chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nhất là trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và các phần mềm chuyên dụng, để thực hiện tốt công tác thi/tuyển sinh năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025.

Tag: