Thứ năm 11/08/2022
Thứ năm, 09/06/2022 - 05:09:01

Những nhóm ngành có tỉ lệ việc làm cao sau khi sinh viên tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp thuộc nhóm ngành Dịch vụ vận tải có tỉ lệ việc làm cao nhất, tiếp theo là Nghệ thuật, sau đó là Thú y. 

10 nhóm ngành đứng đầu về số lượng đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

Theo ông Bùi Văn Linh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực (Bộ Giáo dục và Đào tạo), theo thống kê từ năm 2019 đến 2021, mỗi năm có khoảng 240.000 sinh viên tốt nghiệp. Đây là cơ cấu rất quan trọng trong nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia.

Theo thống kê của năm 2020, 10 lĩnh vực, ngành đào tạo có sinh viên tốt nghiệp từ 10.000 người trở lên là: Kinh  doanh và quản lý 60.000; Sức khỏe 22.000; Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 21.000; Công nghệ kỹ thuật 19.000; Nhân văn 16.500; Khối kỹ thuật 14.400; Khoa học xã hội và hành vi 13.900; Kiến trúc và xây dựng 12.000; Máy tính và công nghệ thông tin 11.900; Pháp luật 11.800.

Bên cạnh đó, theo thống kê từ 2018 đến 2020, có 10 nhóm ngành luôn đứng đầu về số lượng đào tạo và lượng sinh viên tốt nghiệp hằng năm. Đó là Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Nhân văn; Khoa học xã hội hành vi; Kinh doanh và quản lý; Pháp luật; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Kiến trúc và xây dựng; Sức khỏe.

Theo số liệu 3 năm 2018, 2019, 2020, sự biến động đầu vào cũng như biến động sinh viên tốt nghiệp, tiếp cận 10 lĩnh vực đứng đầu trong 3 năm có sự thay đổi đáng kể.

"Ví dụ ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên giảm dần, năm  2018 có 27.028 giáo viên sư phạm, năm 2019 có 28.038 giáo viên,  2020 có 21.034 giáo viên.

Hay khối Sức khỏe từ 2018-2020 tăng từ 11.000 lên 23.000 người. Lý do có kể kể đến là một số cơ sở đào tạo mở thêm khối ngành sức khỏe nên số lượng đào tạo hằng năm cao hơn" - ông Linh dẫn chứng.

5 lĩnh vực có sinh viên tốt nghiệp thấp nhất 

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cũng cho rằng, với diễn biến số lượng đầu ra cũng phản ánh số lượng đăng ký đầu vào của các trường đại học. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới quy mô, hoạt động đăng ký đầu vào của các em học sinh phổ thông lớp 12.

Năm 2020 có 5 lĩnh vực có sinh viên tốt nghiệp thấp nhất. Cụ thể là: Toán học thống kê năm 2020 có 593 em tốt nghiệp; Thú y có 715 em; Dịch vụ vận tải có 1338 em; Dịch vụ xã hội có 1600 em; Nghệ thuật có 1800 em.

Nhóm ngành có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ở mức cao

Thông tin về xu hướng việc làm dựa trên tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, ông Bùi Văn Linh chia sẻ số liệu thống kê năm 2020, chia thành 4 nhóm. Nhóm 1 là các nhóm ngành có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ở mức cao, quy định trên 85%. Nhóm 2 ở mức khá là tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp 1 năm đạt từ 75-85%. Nhóm 3 mức trung bình đạt từ 70 đến dưới 75%. Nhóm 4 ở mức thấp đạt dưới 70%.

Cụ thể nhóm 1 ở mức cao. Số liệu năm 2020 cho thấy, ngành Dịch vụ vận tải đạt 89,2% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, ngành Nghệ thuật đạt 85,4%, ngành Thú y đạt 85,2%. Tuy nhiên, nhóm ngành này có số lượng sinh viên tốt nghiệp không cao.

Nhóm 2 có một số nhóm ngành là: Kiến trúc và xây dựng đạt 79,6%, Sản xuất và chế biến đạt 79,5%, Toán thống kê đạt 77,7%, Sức khỏe đạt 66,7%, Nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 75,8%, Khoa học sự sống 75,6%.

Nhóm 3 có một số nhóm ngành là: Khoa học  giáo dục đào tạo giáo viên đạt 74,5%, Nhân văn đạt 74,7%, Kỹ thuật đạt 74,1%, Công nghệ kỹ thuật đạt 73,4%, Máy tính và công nghệ thông tin đạt 73,6%.

Nhóm 4 là nhóm có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ở mức thấp là: Dịch vụ xã hội đạt 56,3%; Môi trường và bảo vệ môi trường đạt 59,9%; Pháp luật đạt 64,9%; Kinh doanh quản lý đạt 68,8%, Khoa học xã hội và hành vi đạt 69,2%.

Đ.Hòa